„Kiálts és ujjongj, Sion lakója, mert nagy közöttetek Izráel Szentje!” (Ézs 12,6)

„Az Ige testté lett, közöttünk lakott, és láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét, telve kegyelemmel és igazsággal.” (Jn 1,14)

Sikeres osztályozóvizsga után érettségi vizsga szlovákból

Május hagyományosan az érettségi vizsga hónapja, nincs ez másként a Szarvasi Vajda Péter Evangélikus Gimnáziumban sem, ahol az írásbeli vizsgák harmadik hete zajlanak. A fizika és média vizsga után a szlovák nyelv zárta a sort.

Ebben a tanévben, a távoktatás ellenére, három tizedik évfolyamos diák jelentkezett érettségi vizsgára szlovák nyelvből. A diákoknak el kellett sajátítaniuk a 11. és 12. évfolyam tananyagát is, amelyből április 20 - án az osztályozóvizsgán sikeresen levizsgáztak.  A három szarvasi diákon kívül két vendég tanuló is vizsgázott online, az egyik a budapesti Magyar Táncművészeti Egyetem Nádasi Ferenc Gimnázium balett tanszakos diákja, emelt szinten érettségizett Budapesten. A másik diák pedig a debreceni Ady Endre Gimnázium 11. évfolyamos diákja, aki az iskolánkban tett középszintű érettségi vizsgát. Mind ketten örömüket fejezték ki, hogy rátaláltak az iskolánkra, ahol szlovák nyelvet is oktatunk második idegen nyelvként, így vendég tanulóként lehetőségük nyílt osztályozó - illetve érettségi vizsgát tenniük.

Bővebben ...

A választott tárgyakkal folytatódtak az érettségi vizsgák

A kötelező tárgyak első héten megtartott vizsgái után a választott tárgyakkal folytatódtak az érettségi vizsgák iskolánkban, a Vajda Péter Evangélikus Gimnáziumban.

Kedden délelőtt kémiából vizsgáztak tanulóink, középszinten 1, emelt szinten 6 tanuló. Délután a földrajz került sorra, 6 közép- és 3 emelt szintű vizsgázóval. A csütörtöki biológiát öten választották közép és tizenegyen emelt szinten.

Pénteken délelőtt az informatika középszintű, délután az ének-zene érettségi vizsgákra került sor. Az ének-zenét 2 végzősünk választotta közép, 2 pedig emelt szinten ötödik tantárgyként.

Bővebben ...

Őszi érettségi vizsgák a Vajdában

Idén ősszel, hosszú évek óta először, újra lehetőség volt az őszi érettségi vizsgák megszervezésére a Vajda Péter Evangélikus Gimnáziumban.

Az előrehozott érettségi hasznossága egyrészt abban rejlik, hogy kicsit megosztja a terheket, mert 12.-ben így már kevesebb tárgyból kell vizsgát tenni, másrészt, aki emelt szintű érettségire készül az adott tantárgyból, annak egyfajta biztonságot jelent, ha előtte rendelkezik egy középszintű jó eredménnyel és egyfajta vizsgarutinnal, nem kell azonnal, a magasabb szintű megmérettetésnek alávetnie magát.

Idén ez különösen jelentős esemény volt, hiszen a járványügyi helyzet miatt a tavaszi érettségi vizsgákon törölték az előrehozott jelentkezéseket, ezzel igen nehéz helyzetbe hozva az erre hosszú ideje kitartóan készülő alsóbb éves tanulókat. Akkor ígéretet kaptak, hogy ősszel ezt pótolhatják, de azért izgalommal vártuk a rendelet megjelenését. Szerencsére minden jól alakult, és iskolánk megkapta a jogot, hogy az október-novemberi vizsgaidőszakban érettségit szervezzünk.

Összesen 55 tanuló jelentkezett a vizsgákra. 48-an iskolánk tizenegy és tizenkettedik évfolyamos diákjai, akik most előrehozott vizsgát tettek, többen két tantárgyból is.

Bővebben ...

Az elsőn már túl vagyunk

Nagy izgalommal készült az érettségi első napjára ebben a rendkívüli helyzetben tanár és diák egyaránt. Nagy kihívás ez mindannyiunk számára. Nekünk, tanároknak az iskola előkészítése a szigorú feltételek betartása mellett, a diákjainknak pedig felkészülni a vizsgákra ebben a bizonytalan helyzetben.

Azt hiszem, jól vizsgáztunk. A múlt hét folyamán az iskola minden zegzugát fertőtlenítettük, kikészítettük a maszkokat, kézfertőtlenítőket, kiértesítettük a tanulókat kinek melyik terembe kell mennie. Minden zökkenőmentesen ment.

Az iskola is ünnepi díszbe öltözött, így próbáltuk a diákokkal éreztetni a mai nap fontosságát.

Bővebben ...

Befejeződött az érettségi időszak!

2018. május 7-én kezdődtek és június 27-én fejeződtek be az érettségi vizsgák a Vajda Péter Evangélikus Gimnáziumban. Elmondhatjuk, egy újabb sikeres évet zártunk.

A sikeres írásbeli vizsgák után ebben az évben 52 végzős diák, 55 alsóbb évfolyamos és 2 vendégtanuló kapott érettségi bizonyítványt, illetve az alsóbb évesek tanúsítványt.

Az érettségiző tanulók közül többen választották az emelt szintű érettségit, ami a felvételikhez szükségeltetik, vagy így szerettek volna többletpontot vagy sikeres nyelvvizsgát szerezni. Mi sem bizonyítja jobban tanulóink felkészültségét, mint az a tény, hogy az 52 tanulóból 8 kitűnő és 8 jeles bizonyítványt osztottunk ki. A kitűnő bizonyítványt kapott tanulók a vizsgabizottság általános dicséretében részesültek. A legszebb írásbeli illetve szóbeli feleletekért tantárgyi dicséretet kaptak a tanulók.

Bővebben ...

Osztályozó vizsgázók iskolánkban

Minden évben lehetőségük van a legszorgalmasabb diákjainknak idegen nyelvekből és informatikából osztályozó vizsgát tenniük. Teszik ezt azért, hogy az érettségi időszakban előrehozott érettségi vizsgát tehessenek azokból a tantárgyakból, amelyekből esetleg a későbbiekben emelt szintű érettségi vizsgát szeretnének tenni vagy hamarabb túl szeretnének lenni egy vagy több érettségi tárgyon. Pár év óta az előrehozott érettségi vizsgák csak idegen nyelvekre és informatikára korlátozódtak.

Iskolánkban január 30-án 59 tanuló élt azzal a lehetőséggel, hogy informatikából és idegen nyelvből/ angol, szlovák/ osztályozó vizsgát tesz. Közülük heten mindkét tárgyból vizsgáztak.

Informatikából 34 tizenegyedikes tanuló mérettette meg magát, 20 tanuló tett angol nyelvből osztályozó vizsgát. Nagytöbbségüknek már megvan a középfokú nyelvvizsgájuk is. Az osztályozó vizsga átlaga angolból: 4,93 lett.

Bővebben ...

Túl az utolsó vizsgán

2017. június 28-án a 12.A osztály szóbeli vizsgáival fejeződött be az idei érettségik sora iskolánkban.

Az osztály 20 tanulója mellett több korábban érettségizett tanítványunk is vizsgázott ebben a bizottságban. Minden tanuló sikeres érettségi vizsgát tett, közöttük ketten kitűnő és egy jeles bizonyítvány született.

Kitűnő érettségi bizonyítványt és általános dicséretet vehetett át Horváth Edit és Szekeres Tünde, jeles bizonyítvánnyal büszkélkedhet Mikó Ádám.

Emelt szintű vizsgázó biológia, kémia és testnevelés tantárgyakból volt, átlaguk 4,75.

Bővebben ...

A 12.B-sek is megértek..

2017. június 21-én kezdték meg a 12.B osztályosok a szóbeli érettségi vizsgákat. Először a testnevelés gyakorlati vizsgája folyt, majd a szóbeli vizsgák következtek.

A 12.B osztály 21 tanulója állt a vizsgabizottság elé. 11 tanuló tett emelt szintű érettségi vizsgát matematika, angol, biológia, földrajz és kémia tantárgyakból.

 Előrehozott vizsgát 14 tanuló tett az alsóbb évfolyamokból angol, illetve informatika tantárgyakból. A törvényességet Maczik Mihály, a bizottság elnöke felügyelte.

A háromnapos vizsgán sok szép feleletet hallhattunk, amit az eredmények is igazolnak.

Bővebben ...

Megérett az első osztály

A szóbeli érettségi vizsgák sora az idén a 12.J-vel kezdődött a Vajda Péter Evangélikus Gimnáziumban. A májusban lezajlott írásbelik után június 19. és 21. között a szóbeli megmérettetések következtek.

A vizsgabizottságban 42 fő vizsgázott, a 21 fő végzős diák mellett 21 alsóbb éves is megmérette magát idegen nyelvből és informatikából.

A mindenki számára kötelező magyar, matematika és történelem mellett az idegen nyelvek területén nagy volt a változatosság, hiszen vizsgáztak angol, német, olasz, orosz és szlovák nyelvből is tanulók. A nyelvek iránti érdeklődést mutatja, hogy a 21 végzős 15 nyelvvizsgával hagyja el az iskolát. A választott vizsgatárgyak között szerepelt még az informatika, biológia, testnevelés, földrajz és a hittan.

Bővebben ...

Felsőfokú nyelvvizsgák tizedikben

Kasuba Kristóf és Lauday Marcell 10. B osztályos tanulók a tavaszi vizsgaidőszakban angol nyelvből felsőfokú komplex nyelvvizsgát szereztek magas írásbeli és szóbeli százalékos eredménnyel. Kristóf a középfokú nyelvvizsga megszerzése után döntött úgy, hogy tovább dolgozik, és megcélozza a felsőfokú szintet. Marcell országos angol nyelvi versenyeken ért el kimagasló eredményeket. Így úgy döntött, hogy kihagyja a középfokú szintet és rögtön a felsőfokú nyelvvizsgát teszi le. Mindketten kemény munkával és sok gyakorlással sikeresen felkészültek erre a nehéz megmérettetésre.

Bővebben ...

Képzéseink

Diákjaink az egyetemen