„Kiálts és ujjongj, Sion lakója, mert nagy közöttetek Izráel Szentje!” (Ézs 12,6)

„Az Ige testté lett, közöttünk lakott, és láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét, telve kegyelemmel és igazsággal.” (Jn 1,14)

Szülőknek az E-naplóról!

Tisztelt Szülők!

Az idei tanévtől iskolánkban áttérünk a mozaNapló elektronikus naplóra.

Célunk az, hogy a szülők naprakészen nyomon követhessék gyermekük tanulmányi eredményeit és hiányzásait. Reméljük, ez a lehetőség ezután is erősíteni fogja a tanárok és szülők közti kapcsolattartást.

Az ellenőrző könyv továbbra is használatban marad, a szerzett jegyek, illetve a hivatalos bejegyzések: dicséretek, elmarasztalások, igazolások itt is rögzítésre kerülnek. Az osztályfőnökök, szaktanárok – érdeklődés esetén – továbbra is bármikor tájékoztatást adnak a diákok jegyeiről, az iskolában nyújtott teljesítményükről. Néhány fontos információ az új
e-napló használatához.

1.        Elérhető: https://vajdaevang.mozanaplo.hu/

vagy közvetlenül a http://vajdaevang.hu honlapról indulva az E-napló menüre kattintva.

2.         Belépés: Minden diák és szülő 1- 1 véletlenszerűen generált felhasználó nevet és egy jelszót kap. A diákoknak ezt az osztályfőnökök adják át. A szülők a belépéshez szükséges kódot -2014. október 6-12-ig 8:00-16:00 között a titkárságon vehetik át. Amennyiben az említett időszakban nem tudják átvenni a szükséges azonosítókat, akkor ezt követően vegyék fel a kapcsolatot gyermekük osztályfőnökével.

Kérjük a felhasználónevet és a jelszót őrizze meg és gondoskodjon róla, hogy ne kerüljön illetéktelen kezekbe!

3.         Jelszóváltoztatás: Az első bejelentkezés után célszerű új jelszót választani.
(ADATOK--- Jelszó menüpont)

4.        Saját (szülői) e-mailcím megadása: Amennyiben az „Adatok” majd a „saját adatlap” menüpontra kattint, a saját személyes adatainál megadhat egy e-mailcímet, amit rendszeresen használ. Ebben az esetben bármilyen a gyermekét érintő bejegyzés, üzenet, jegy stb. kerül a naplóba, Ön azonnal az e-mailcímre is értesítést kap. ( Ha nem ad meg ilyen címet minden bejegyzést a „mozanapló” megnyitásával tud megtekinteni.)
Célszerű beállítani, hogy milyen eseményekről szeretne értesítést kapni, ugyanis gyermekét érintő bármilyen bejegyzés után a rendszer automatikus üzeneteket küld, így előfordulhat, hogy egy napon több e-mailt is kaphat.

5.        A belépés után minden szülő a saját gyermeké(i)nek bejegyzéseit (jegyek, beírások) nézheti meg. Ezen felül nyomon követheti a hiányzásokat, késéseket. Az e-mailrendszerhez hasonlóan lehetőség van üzenetek küldésére illetve fogadására.

6.        Jegy megtekintés: A szaktanárok által beírt jegyek megtekintéséhez a („Napló” majd utána az „ellenőrző / bizonyítványok” menüpontra kell kattintani.
Jegyhez fűzött megjegyzések: Ha a tanár az adott jegyhez fűzött megjegyzést, a kurzort a jegyre állítva ( kattintás nélkül) megjelenik, hogy mire és milyen témakörből kapta a tanuló a jegyet.

7.        Osztályzat színek: A különböző típusú érdemjegyeket más-más színnel jelöli a gép. Ennek a magyarázata következőképpen tekinthető meg: a (Napló--- ellenőrző / bizonyítványok az „Átlag”( jobb felső sarok) mellett található ”?”-re kell a „kurzort” állítani ( nem kell kattintani!) és megjelenik a magyarázat.

8.        Súlyozás: A napló a központilag beállított súlyozási arányok alapján ( pld: témazáró 2x értékű jegy stb.) átlagot számol. Ez a program által számított átlag tájékoztató jellegű, ettől a félévi és év végi lezárásnál a szaktanár eltérhet, hiszen az átlagon kívül több szempontot is figyelembe kell venni a végső osztályzatok kialakításánál.

9.        Hiányzások, késések megtekintése: Ha bármelyik nap beírták a gyermeket hiányzónak / későnek erről a szülő+a tanuló értesítést kap! A hónapon belüli hiányzások / késések megtekintéséhez a „Napló” majd a Hiányzások menüpontra kell kattintani. Ezt követően a „Naptár” ikon mellett lévő „nyilakra” kattintva lehet „előre” illetve „visszafelé” mozogni a naptárban. Amikor a gyermek hiányzik / késett és beírták a „hiányzó” tanulóknál megjelenik a neve illetve, hogy mennyi óráról hiányzott.
A késések az eddigi gyakorlattól eltérően nem tantárgyanként számolódnak, hanem összeadódnak. Ha az így számolt érték eléri a 45 percet, a gyermeknek egy igazolatlan óra kerül beírásra.

FIGYELEM!! A hiányzások igazolása továbbra is az ellenőrző könyvben történik,és természetesen továbbra is él az a szabály, hogy „ a szülő max. 3 napot igazolhat”. Az összes többi esetben háziorvosi igazolás szükséges. Hasonlóan az ellenőrzőbe kell beírni, ha a szülő előre ismert okokból „kikéri” gyermekét az iskolából.

10.    Üzenetek olvasása: Felső sor „ Üzenetek” menüpontra, majd ezután a „Beérkezett Üzenetek illetve az „Értesítés” pontokra kell kattintani. Ha a lap jobb felső sarkában található „Boríték” illetve a mellette lévő ikonnál piros felkiáltójel van, ez jelzi, hogy vannak olvasatlan üzenetei / értesítései. A szerzett érdemjegyekről küldött üzeneteket / értesítéseket célszerű elolvasás után törölni, hogy legyen hely a többi üzenetnek is. Ennek módja: az üzenet végén lévő „Négyzetbe” kell kattintani. ( Egy „pipa” jelenik meg.) Le kell „görgetni” az utolsó üzenetig és a bal alsó sarokban a „ Kijelölt Üzenetek Törlése” mezőre kell kattintani.

11.    Üzenetek küldése: Felső sor „ Üzenetek” menüpontra, majd ezután a „Üzenetek írása” menüpontra kell kattintani. Majd a „Címzett” –nél a „nyílra” kattintva ki kell választani az érintett kollégát. Az üzenet szövegének megírása után, az alatta jobb oldalt található „Küldés” gombra kattintva lehet azt elküldeni.

Az e-napló használatával kapcsolatos bármely technikai kérdés, kérés, probléma esetén, kérem a vajdaeszarvas@gmail.com e-mail címen jelezzenek, ahol a mozaNapló működéséért felelős munkatársunk, Hortobágyiné Csizmadia Edina várja leveleiket és igyekszik segítséget nyújtani problémájukra.

Bízunk benne, hogy az új e-naplón keresztül könnyebben tudják követni gyermekük, iskolai munkáját, tanulmányi előmenetelét. Reméljük, hogy ezáltal Önökkel is még szorosabb és összehangoltabb együttműködés válik lehetővé, végső soron ez is hozzájárulhat iskolánk működésének javításához, oktatásunk színvonalának emeléséhez.

 

Tisztelettel:

Kitajkáné Szántai Mária

 

igazgató

Képzéseink

Diákjaink az egyetemen