„Kiálts és ujjongj, Sion lakója, mert nagy közöttetek Izráel Szentje!” (Ézs 12,6)

„Az Ige testté lett, közöttünk lakott, és láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét, telve kegyelemmel és igazsággal.” (Jn 1,14)

Természettudomány a gyakorlatban

Természettudomány a gyakorlatban

A kisgyerekek általában nagyon érdeklődőek, nyitottak a természet titkai, jelenségei felé. Az iskolába kerülve egyre többet tanulnak erről, de később sokan elvesztik az érdeklődésüket. Talán a tananyag szerkezete, mennyisége, szemléletmódja miatt pártolnak el ezektől a tárgyaktól. Középiskolába érve már azt tapasztaljuk, hogy a természettudományos tantárgyak a tanulók többségének nem tartoznak a kedvencei közé. Pedig nagyon fontos lenne ezek ismerete, mivel a továbbtanulás szempontjából elengedhetetlenek, ha orvosi, mérnöki, vegyész vagy egyéb műszaki pályát szeretnénk választani. És tudjuk, hogy ezekre a szakemberekre nagy szükség van.

Ezen a problémán próbál az új NAT változtatni, mikor előtérbe helyezi az említett tantárgyak esetében az aktív tanulást, annak kísérletezés során történő élményszerű átélését. Ez a cél, és az iskolánkban sok éve jól működő Öveges laboratórium adta az ötletet, hogy Pedagógiai Programunkba kiemelt modulként kerüljön be a

Természettudományos gyakorlatok tárgy.

Két kollégánk mesterprogramjában dolgozta ki ennek keretét. A lényege, hogy heti rendszerességgel, órarendbe iktatva végeznek kísérleti foglalkozásokat, méréseket a tanulók kis csoportokban fizika, kémia és biológia tárgyakból. Ezeknek a tárgyaknak sajnos az új rendszerben lecsökkent az óraszáma, és csak 9-10. évfolyamon tanulja őket valamennyi diák. Így 9. évfolyamon a biológia, 10. évfolyamon a fizika tantárgy óraszámába épülnek be a gyakorlatok. Ezek során változatos problémákkal, jelenségekkel foglalkozhatnak a diákok. A mérési gyakorlatokat a fizika, kémia, biológia szaktanárok vezetik, a kísérletek során szerzett ismeretek természetesen a tanórai anyaghoz kapcsolódnak, azt kiegészítik, más megvilágításba helyezik, értelmezik. Önálló munkavégzésre, csapatmunkára van szükség, mivel párban dolgoznak a tanulók. Azt tapasztaljuk, hogy szeretik ezeket a foglalkozásokat, talán a kevésbé érdeklődő diákok számára is maradandóbb ismereteket nyújtanak.

Diákjaink 11. évfolyamon választhatnak, hogy továbbtanulási terveik között szerepel-e valamelyik természettudományos tárgy. Amennyiben igen, akkor válaszható tárgyként már alaposabban, szigorúbb tematika alapján folytathatják annak tanulását. A természettudományos gyakorlatok során olyan készségekre, rutinra tesznek szert, aminek birtokában már nem okoz nekik problémát az emelt kémia vagy fizika érettségi kísérleteinek elvégzése sem. A természettudományos versenyek során is nagy előnyt jelent ez tanulóink számára. Csak az idén tavasszal három diákunk vesz részt az Irinyi Kémiaverseny országos döntőjében, és volt tanulónk a kémia OKTV országos döntőjében is, ahol szintén kísérletezni kell a versenyzőknek. Az érettségi szabályok változása során több tantárgyból bekerült a projektmunka választásának lehetősége is. Így a jövőben fizika, kémia, biológia és földrajz tárgyak esetén is élhetnek ezzel a tanulók. Ebben is nagy segítséget jelent számukra a kísérleti munkában szerzett jártasság.

Aki pedig végül nem ebben az irányban tanul tovább, reményeink szerint annak is az érdekes kísérletek, jelenségek, jó hangulatú órák emléke marad meg a nyomasztó élmények helyett (vagy mellett). Reméljük, hogy a program folytatásának személyi és tárgyi feltételei továbbra is rendelkezésre állnak majd iskolánkban.

Kitajkáné Szántai Mária

reál munkaközösség-vezető

 

 • 1014f118-7463-440e-8ec8-b6b75d8c1d24
 • 14fac75d-f48d-4cb4-8049-79f9caf7a9af
 • 1b6d54c3-4dbb-4775-99f3-51e715f31580
 • 2b817ea8-612d-4203-b5e4-aa11f120ba8b
 • 415877a1-c53a-4160-a7b8-83ec6fe63476
 • 53c07a6b-9506-4c36-beff-db1fa27f35e4
 • 588cc3fa-f63e-4717-a2bd-ac2424aa0131
 • 6100f03b-dfe2-4e75-b139-50c3bebac7aa
 • 61ec4458-95c6-40dd-94b2-85d70f4ca10d
 • IMG_20240312_111128
 • IMG_20240312_111138
 • b6bc7244-e3ba-4b32-8d5a-9d9046025b88
 • b84ba8cf-e43e-4624-aa2c-c65cc92a6b47
 • ec8f06ef-b0b7-4016-96e3-f2725489ff0e

Képzéseink

Diákjaink az egyetemen